Ritz, C. M., & et al. 2023: Schriftenschau. – Kochia 16: 193–215. – doi: 10.21248/kochia.v16.174