Ritz, C. M., & et al. (2023). Schriftenschau. Kochia, 16, 193–215. https://doi.org/10.21248/kochia.v16.174