Ritz, C. M. und et al. (2023) „Schriftenschau“, Kochia, 16, S. 193–215. doi: 10.21248/kochia.v16.174.